Slide # 1
Slide # 2
Slide # 3
Slide # 4
Slide # 5
 

Darbo užmokestis

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SALANTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS (nauja redakcija)

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SALANTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

Eil. Nr. Rodiklis fizinių asmenų skaičius

2018 m.

2018 m.
vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis, Eur
fizinių asmenų skaičius

2019 m. II ketv.

2019 m.
II
ketvirtis
vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis, Eur
Viso: 41 796 41 1064
1 Administracija 3 1258 3 1659
2 Gydytojai 6 1153 6 1700
3 Slaugytojai 15 856 15 1103
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 6 600  6 757
5 Kitas personalas 14 480 14 668

Pastaba. Lentelėje pateiktas vidutinis vieno darbuotojo mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių.