Menu Close

Bendros žinios apie įstaigą

Viešoji įstaiga Salantų pirminės sveikatos priežiūros centras pradėjo veikti 1997 m. spalio 1 d., reorganizavus Lietuvos Respublikos  sveikatos priežiūros biudžetines įstaigas į valstybės ir savivaldybių sveikatos priežiūros viešąsias įstaigas.

Šiandien VšĮ Salantų PSPC  aptarnauja 3293 gyventojus, iš jų 503 vaikai iki 18 metų. Centre dirba 39 darbuotojai: 3 šeimos gydytojai, 1 gydytoja odontologė, 16 slaugos specialisų, 7 kiti specialistai, 12 kitas aptarnaujantis personalas.

Vizija – vienas geriausių rajone, atitinkantis šalies standartus pirminės sveikatos priežiūros centras, teikiantis kokybiškas paslaugas pacientams, o darbuotojams sudarantis geras ir saugias darbo sąlygas, motyvuojantis juos dirbti ir užsidirbti. Tai įstaiga, kurioje pacientų ir gydytojų santykiai  grindžiami abipusiu pasitikėjimu ir pagarba. Tai įstaiga, kurioje santykiai tarp darbuotojų yra kolegiški, kiekvienas kuo geriau dirba savo darbą ir netrukdo dirbti kitiems.

Misija – teikti  mokslu ir pažangiomis technologijomis pagrįstas, saugias, kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius ir interesus  bei viršijančias jų lūkesčius asmens sveikatos priežiūros paslaugas, naudojantis turimais resursais, atsižvelgiant į  steigėjo ir paslaugų užsakovų reikalavimus, užtikrinant  privačios paciento informacijos apsaugą, žmogišką pagarbą ir orumą. Aktyviai dalyvauti visuomenės ir asmens sveikatos stiprinime bei mokyme, prisiimant pilną atsakomybę už pacientams suteiktas paslaugas.

Centre dirba 39 darbuotojai, iš jų: 6 gydytojai, 16 slaugos specialistų, 4 kiti specialistai, 13 kiti personalo  darbuotojai. Įstaigos darbuotojai nuolat siekia žinių, kelia kvalifikaciją.

VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centrą sudaro: Salantų ambulatorija, Salantų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Grūšlaukės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Juodupėnų medicinos punktas.

Skip to content