Menu Close

Veiklos sritys

VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos sritys:

  • pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros veikla: šeimos medicina,  akušerio praktika, bendrosios  praktikos slauga, bendruomenės slauga, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos praktikos, odontologija, gydytojo odontologo padėjėjo praktika;
  • ambulatorinės slaugos paslaugos namuose

 

  • pirminės stacionarinės sveikatos priežiūros veikla: slaugos ligoninių veikla, kuri iš esmės susijusi su stacionarinių ligonių gydymu tiesiogiai prižiūrint gydytojams ir apima medicinos personalo paslaugas;

 

  • kita stacionarinė globos veikla – tai stacionarinė globa derinama su slauga ir priežiūra.

 

Įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais atvejais, įstaiga gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Įstaiga privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.

 

 

 

Skip to content