Menu Close

Centro padaliniai

VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros  centrą sudaro:

  • Ambulatorija,
  • Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė,
  • Grūšlaukės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas,
  • Juodupėnų medicinos punktas.

 

AMBULATORIJA

S. Nėries g. 13A, Salantai, LT-97315, Kretingos r., registratūros tel.: (8 445) 58143

 

Ambulatorijoje dirba trys šeimos gydytojai, gydytojas odontologas, gydytojas akušeris-ginekologas, akušeris, gydytojo odontologo padėjėjas, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas, penki bendruomenės slaugytojai, bendrosios praktikos slaugytojas.

Ambulatorijoje teikiamos pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos, nurodytos įstaigos licencijoje. Pirminio lygio nemokamos medicinos paslaugos teikiamos visiems gyventojams, kurie yra prisirašiusių prie įstaigos gyventojų sąraše ir teisės aktų nustatyta tvarka yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu. Būtinoji medicinos pagalba yra teikiama nemokamai kiekvienam besikreipiančiam į įstaigą nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos ir socialinių garantijų.

Ambulatorijoje atliekami  profilaktiniai gyventojų sveikatos patikrinimai, ligų diagnostika ir gydymas, imunizacija, vykdomos ligų prevencinės programos, teikiamos slaugos paslaugos pacientų namuose, mokoma sveikos gyvensenos, teikiamos fizioterapijos ir kineziterapijos paslaugos, teikiama odontologinė priežiūra (pagalba), atliekama pacientų darbingumo medicininė ekspertizė bei išduodami laikinojo nedarbingumo pažymėjimai, pildomi siuntimai į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, pildomi išrašai iš medicininės dokumentacijos bei kitos medicininės pažymos, užrašomos elektrokardiogramos, atliekami laboratoriniai tyrimai (bendras klinikinis kraujo, šlapimo tyrimas, gliukozė kiekio kraujyje, cholesterolio kiekio kraujyje nustatymas, gliukozės tolerancijos testo atlikimas, kalio, natrio, urea, kreatinino kiekio kraujyje nustatymas).

 JUODUPĖNŲ MEDICINOS PUNKTAS

Juodupėnų k., Kretingos r., tel.: (8 445) 40797

 

Juodupėnų medicinos punkto darbo laikas:

Gyventojų priėmimas: I-V nuo 11.00 iki 13.00 val.

Ambulatorinės slaugos paslaugos pacientų namuose: I-V nuo 13.00 iki 16.48 val.

Poilsio dienos: šeštadienis, sekmadienis.

 

Juodupėnų medicinos punkte bendruomenės slaugytojo paslaugas teikia bendruomenės slaugytoja Danutė Radžiuvienė, kuri rūpinasi  ir aplinkinių kaimų gyventojų (Erlėnų, Dvaralio, Kadagyno, Leliūnų, Jakštaičių ir kitų), prisirašiusių prie VšĮ Salantų PSPC, sveikata.

 

GRŪŠLAUKĖS BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJO KABINETAS

Grūšlaukės k., Kretingos r., tel.: (8 445) 41718

 

Grūšlaukės bendrosios praktikos gydytojo kabineto darbo laikas:

Gyventojų priėmimas: I-V nuo 9.00 iki 12.00 val.

Ambulatorinės slaugos paslaugos pacientų namuose: I-V nuo 12.30 iki 17.18 val.

Poilsio dienos: šeštadienis, sekmadienis.

 

Grūšlaukės bendrosios praktikos gydytojo kabinete bendruomenės slaugytojo paslaugas teikia bendruomenės slaugytoja Daiva Domarkienė.

Kartą per savaitę į Grūšlaukės bendrosios praktikos gydytojo kabinetą atvyksta šeimos gydytojai:

  • šeimos gydytojas Jonas Šilinskas einamojo mėnesio pirmą ir ketvirtą antradienį,
  • šeimos gydytoja Loreta Skliuderienė einamojo mėnesio antrą antradienį,
  • šeimos gydytojas Tomas Skliuderis einamojo mėnesio trečią antradienį.

PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖ

S. Nėries g. 13A, LT-97315, Salantai, Kretingos r., tel.:  (8 445) 58 153, mob. tel.: (+370) 652 66568.

 

Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje yra 36 vietos, iš jų: 27 lovos, skirtos palaikomajam gydymui ir slaugai, ir 3 lovos, skirtos paliatyviajai pagalbai (finansuojamos iš teritorinių ligonių kasų); 6 lovos, skirtos stacionarinei socialinei globai, kuri yra derinama su slauga ir priežiūra (finansuojamos iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir 80 proc. asmens gaunamų pajamų).

 

Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje dirba trys šeimos gydytojai (Loreta Skliuderienė, Antanas Lubickas ir Jonas Šilinskas), kineziterapeutė, septynios slaugytojos, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytoja, dietistė, socialinis darbuotojas, šešios slaugytojo padėjėjos, valytoja, šeši ūkio dalies darbuotojai (pagalbiniai darbininkai, virėjos, skalbinių tvarkytoja, sandėlininkė).

 

Vadovaujantis Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų aprašu, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė  teikia stacionarines pirminio lygio palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas pacientams, sergantiems lėtinėmis ligomis ar neįgaliesiems. Šios įstaigos uždavinys teikti gydymo, slaugos, atstatomąsias, kitas medicinos paslaugas žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligomis, neįgaliesiems, kai yra netikslinga reabilitacija specializuotuose skyriuose. Besigydančiam šioje ligoninėje pacientui turi būti užtikrinta visapusiška sveikatos priežiūra atsižvelgiant į pirmiau minėto aprašo nuostatas.

 

Pacientui palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos įstaigoje gali būti teikiamos nemokamai iki 120 dienų per metus. Pageidaujantiems tęsti artimojo slaugą ligoninėje virš 120 dienų yra siūlomos mokamos slaugos arba stacionarinės socialinės globos paslaugos pagal Kretingos rajono savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius ir sąlygas.

 

Paliatyvioji pagalba – būdas, kuriuo gerinama pacientų ir jų šeimų, susiduriančių su problemomis, susijusiomis su gyvybei pavojų keliančiomis ligomis, gyvenimo kokybė, stengiantis išvengti ir palengvinti kentėjimą tokiomis priemonėmis kaip ankstyvoji diagnostika ir tikslus įvertinimas bei skausmo ir kitų problemų – fizinių, psichosocialinių bei dvasinių, gydymas. Paliatyviosios pagalbos paslaugoms gauti ligonį siunčia gydantis gydytojas. Paliatyviosios pagalbos paslaugas pagal savo kompetenciją teikia gydytojas, slaugytoja, socialinis darbuotojas, kurie yra išklausę ne mažiau kaip 36 val. paliatyviosios pagalbos kursą ir turi tai patvirtinantį pažymėjimą. Personalas, esant dvasinės pagalbos poreikiui pacientui ar jo artimiesiems, gali kreiptis į bažnytinę instituciją.

 

Norint patekti į Salantų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę reikia kreiptis į šeimos gydytoją, kuris, įvertinęs paciento sveikatos būklę, nuspręs, ar toks gydymas reikalingas, nes šioje ligoninėje gydomi ir slaugomi tik lėtinėmis ligomis sergantys, ištirti ir/ar neįgalūs pacientai.

 

Atvykstant būtina turėti asmens dokumentus, gydytojo siuntimą (forma 027/a).

 

Stacionarinės socialinės globos paslaugos įstaigoje organizuojamos paslaugos pirkimo principu. Paslaugos teikiamos visiškai ar iš dalies savarankiškumą praradusiems vienišiems žmonėms, asmenims, kuriems reikalinga globa ir slauga, kai ligoninėje išgulima 120 dienų, taip pat neįgaliems socialinės rizikos asmenims, kuriems reikalinga slauga bei globa. Dėl šios paslaugos su gydytojo siuntimu (forma 027/a) reikia kreiptis į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.

 

Salantų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės paciento atmintinė.

 

 

 

Skip to content