Menu Close

Asmenų aptarnavimas

Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Salantų pirminės sveikatos priežiūros centras teikia šias paslaugas:

Ambulatorijoje, adresu S. Nėries g. 13A, Salantų m., Kretingos r., registratūros tel.: (8 445) 58143

 • pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros: šeimos medicinos;
 • slaugos: bendrosios praktikos, bendruomenės, fizinės medicinos ir reabilitacijos;
 • akušerio praktikos;
 • odontologijos;
 • gydytojo odontologo padėjėjo.

Grūšlaukės bendrosios praktikos gydytojo kabinete, adresu Grūšlaukės k., Kretingos r., tel.: (8 445) 41718

 • pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros: šeimos medicinos;
 • bendruomenės slaugos.

Juodupėnų medicinos punkte, adresu Juodupėnų k., Kretingos r., tel.: (8 445) 40797

 • bendruomenės slaugos.

Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, adresu S. Nėries g. 13A, Salantai, Kretingos r., tel.: (8 445) 58153, mob. tel.: (+370) 652 66568

 • pirminės stacionarinės sveikatos priežiūros: palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos (suaugusiųjų ir vaikų).

 

Jūs esate laukiami mūsų centre ir jo padaliniuose, kur kvalifikuoti specialistai mielai atsakys į Jums rūpimus klausimus bei suteiks Jums reikiamas medicinos paslaugas.

 

Pacientas, atvykęs į ambulatoriją, kreipiasi į registratūrą.

Norėdamas prisirašyti prie VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro, asmuo privalo registratūros darbuotojui pateikti:

 • asmens dokumentą- pasą ar asmens tapatybės kortelę, vaikas – gimimo liudijimą;
 • sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą- pensininko, neįgaliojo ar darbo biržos pažymėjimą.

Pacientai gali atvykti į registratūrą arba skambinti ir užsiregistruoti iš anksto telefonu: (8 445) 58143.

Pacientai ambulatorijoje aptarnaujami darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.

Gydytojų iškvietimai į namus registruojami:

 • pas vaikus;
 • suaugusiuosius, kuriems nustatyta visiška negalia.

Gydytojai į iškvietimus į namus vyksta pasibaigus pacientų priėmimo laikui ambulatorijoje.

Pastaba: iškvietimai į namus skubos tvarka neregistruojami. Prireikus skubios, neatidėliotinos medicinos pagalbos, reikia kviesti Greitąją medicinos pagalbą šiais nemokamais telefono numeriais:

 • Laidiniu telefonu – 03;
 • “Omnitel” – 103;
 • “Bitė”  – 033;
 • “TELE 2” – 033;
 • Bendruoju pagalbos telefonu – 112 (netgi be SIM kortelės)

 

Kompensuojamieji vaistai pacientams išrašomi pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Ligų ir kompensuojamųjų vaistų  joms gydyti sąrašą.

 

Kompensuojamųjų vaistų pasai pacientams išduodami sveikatos statistikės kabinete, pateikus asmens dokumentą.

 

Pacientas, atvykęs į palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę, kreipiasi į budinčią slaugytoją.

Kreipiantis dėl pirminės stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugų reikia pateikti:

 • asmens dokumentą;
 • sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą – pensininko, neįgaliojo ar darbo biržos pažymą.
 • šeimos gydytojo ar kitos gydymo įstaigos išduotą siuntimą, formą 027/a.

PastabaSalantų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje hospitalizuojami  Kretingos rajono savivaldybės gyventojai ir pacientai, kurie yra prisirašę prie asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių paslaugų teikimo sutartis su Klaipėdos TLK. Dėl hospitalizacijos būtina susiderinti su VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiuoju gydytoju (tel.: (8 445) 58251; (8 445) 58253; mob. (+370) 698 57216), o prisirašiusiesiems prie VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro – su savo šeimos gydytoju.

Būtinosios medicinos pagalbos atveju (susirgus staiga, esant aukštesnei nei 38 laipsnių temperatūrai, sutrikus širdies ritmui, atsiradus staigiam dusuliui ir pan.) pacientai, atvykę į gydymo įstaigą jos darbo laiku, priimami pirmumo tvarka. Kitais atvejais, pacientui pageidaujant gauti paslaugas tą pačią dieną, šeimos gydytojas suteiks paslaugas darbo dienos bėgyje. Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarką bei mastą įsakymu patvirtina LR Sveikatos apsaugos ministras. Būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai visiems gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie drausti privalomuoju sveikatos draudimu ar ne, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą. Įstaigos ne darbo laiku būtinąją medicinos pagalbą suteiks šeimos gydytojas palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės priėmimo kambaryje. Dėl būtinosios medicinos pagalbos įstaigos ne darbo laiku reikia kreiptis į palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės (II aukšte) personalą. Taip pat pagal įstaigos sutartį su VšĮ Kretingos PSPC pacientams, kuriems reikalinga būtinoji medicinos pagalba pasibaigus VšĮ Salantų PSPC darbo laikui, pagalba teikiama  VšĮ Kretingos ligoninės priėmimo skyriuje.

 

Mirties liudijimų išrašymo tvarka:

 • Mirus pacientui, prisirašiusiam prie VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro, mirties liudijimą išrašo šeimos gydytojas arba, jam nesant, kitas šeimos gydytojas įstaigos darbo laiku.
 • Savaitgaliais ir švenčių dienomis mirties liudijimus išrašo budintis šeimos gydytojas. Kreiptis į slaugos ligoninės budintį personalą telef.: (8 445) 58153;
 • Mirusiojo artimieji, besikreipiantys dėl mirties liudijimo, turi turėti savo asmens dokumentą ir mirusiojo asmens dokumentą. Jei mirusiajam buvo kviesta greitoji medicinos pagalba, artimieji turi turėti greitosios medicinos pagalbos išrašytą mirties konstatavimo pažymą.

 

Gydytojų konsultacinės komisijos darbo laikas:

 • Pirmadienį – nuo 8.30 iki 9.00 val.
 • Trečiadienį – nuo 14.00 iki 15.00 val.

 

Administracijos darbo laikas: darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.00 (pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.30).

Dėl informacijos kreiptis telefonais: (8 445) 58251; (8 445) 58242.

 

 

 

Skip to content